Norecs samarbeidspartnere utveksler ansatte eller frivillige med sine partnerorganisasjoner i Asia, Afrika eller Latin-Amerika. Utveksling kan også skje mellom land i sør, og det kan være flere partnere i et utvekslingsprosjekt.

Slik går dere frem

 1. Finn en partner

  Norec støtter utveksling mellom organisasjoner og bedrifter i et utvalg samarbeidsland. Hvis dere allerede har funnet en bedrift eller organisasjon å utveksle med, så har dere kommet et godt stykke på veien. 

  Hvis dere ikke har en samarbeidspartner dere kan utveklse med kan dere gjerne kontakte oss for tips og veiledning.

 2. Søk om forundersøkelse

  Alle utvekslingsprosjekter starter med en søknad om forundersøkelse. Les veiledning og ta eventuelt kontakt med oss for mer informasjon. 

 3. Gjennomfør forundersøkelsen

  Dersom søknad om forundersøkelse blir godkjent, vil dere få økonomisk støtte til å besøke de potensielle samarbeidspartnerne og ytterligere veiledning gjennom en introseminar  for alle involverte partnere. 

 4. Utarbeid et samarbeidsprosjekt

  Dersom forundersøkelsen viser at prosjektet har gode forutsetninger for fruktbare resultater, vil dere får veiledning til videre utvikling prosjektet i samarbeid med en av våre saksbehandlere. Dette inkluderer samarbeidsavtale, rekruttering av deltakere, veiledning og kurs. Dette får dere nærmere informasjon om på introseminaret. 

Skjema:

Namn
Tormod Nuland
Tittel
Nettverksrådgjevar
Mobil
+47 91 70 72 17
E-post
Namn
Tora Toreng
Tittel
Seksjonsleiar NGO
Mobil
+47 41 35 43 30
E-post
Namn
Magnhild Bøgseth
Tittel
Programrådgjevar
Mobil
+47 98 47 33 66
E-post