Partnarar
Hørselhemmedes Landsforbund (HLF) og Montfort Education Center
Land
Malawi og Norge
År
2016 - 2019
Budsjett
7 493 700 NOK

Om prosjektet

Utveksling av kunnskap mellom Montforts spesialundervisningssenter (Montfort) i Malawi og Briskeby skole, for å sikre at barn med hørselstap blir identifisert ved undersokelse I Malawi, dermed gi de mulighet til å bruke den gjenværende hørselen. Det er en viktig er overføring av audiologisk kunnskap til nøkkelpersonell i Malawi. Målet er bedre utdanning og integrering i lokalsamfunnene i Malawi og Norge.

Utvekslingsprosjektet mellom Montfort Special Need Education Center og Hørselshemmedes Landsforbund kommer både barn, elever og lærere til gode. Audiografer fra Norge drar på utveksling til Malawi for å dele sin kunnskap om hvordan barn med hørselstap kan identifiseres tidlig og få hjelp til å benytte den hørselen de har. Slik kan barna få mer utdanning enn de ellers ville fått, og bli bedre integrert i lokalsamfunnet.

Les også artikkel fra prosjektet i Lilongwe, Malawi 

Spesiallærerne fra Malawi underviser elevene på Briskeby, i tillegg til at de både lærer og deler undervisningsmetoder med de andre lærerne. Begge institusjonene lærer fra hverandre, siden de har ulike tekniske hjelpemidler tilgjengelig. En av ringvirkningene ved å ha malawiske lærere på Briskeby, er at elevene får trening i å snakke engelsk og får bedre selvtillit ved at de behersker språket.

Elevene blir også mer reflektert i forhold til hvordan hørselshemmede i andre land har det. Lærerne fra Malawi deler mye fra sin kultur i møte med de norske ungdommene.

Se video fra vårt besøk på Briskeby: