Partnarar
Mnazi Mmoja Hospital og Helse Bergen HF
Land
Tanzania
År
2016 -
Budsjett
10 500 000 NOK

Om prosjektet

Prosjektet tar sikte på å skaffe bedre helsetjenester på Haukeland Universitetssykehus og Mnazi Mmoja Hospital gjennom økt kompetanse innen global helse, kapasitetsforbedring og kompetanseutveksling innen indremedisin, pediatri/nyfødtmedisin og rusmedisin.