Partnarar
Kanthi Children Hospital, Nepal Red Cross Society - Central Blood Transfusion Service, Helse Bergen HF og Zanzibar Blood Transfusion Services, ZBTS
Land
Nepal, Norge og Tanzania
År
2016 -
Budsjett
6 300 000 NOK

Om prosjektet

Prosjektet har som mål å gi sikrere transfusjonstjenester til pasienter hos partnerinstitusjonene gjennom økt kompetanse og en bredere forståelse av global transfusjonsmedisin blant ansatte. Dette vil bli oppnådd ved erfaring i utvekslingsperioder mellom blodtransfusjonssentre med en annen kulturell, religiøs og økonomisk bakgrunn.