Partnarar
Chance for Change og Nafisika Trust
Land
Kenya og Malawi
År
2017 - 2020
Deltakarar
10
Budsjett
1 861 800 NOK

Om prosjektet

Utvekslingsprosjektet Ubuntu vil øke effektiviteten i organisasjonene slik at de kan tilby bedre rehabilitering av tidligere innsatte, forberede en positiv reintegrering i lokalsamfunnet og gjøre lokalsamfunnene tryggere ved å redusere faren for at tidligere innsatte skal fortsette med kriminell aktivitet. Tidligere innsatte vil få opplæring i entrepreneurskap og gjøre det mulig for dem å tjene penger så snart de er ute fra fengselet. Dette vil gjøre at de kan bidra til familien og lokalmiljøet. Partnerne i prosjektet vil styrke hverandres effektivitet i arbeidet, med fokus på utvikling av entrepreneurskapsmodeller og mer effektiv administrasjon.