Kritikkverdige forhold kan være:

Du kan varsle om kritikkverdige forhold gjennom din nærmeste overordnede eller tillitsvalgte. Om dette er vanskelig kan du velge å varsle gjennom eksterne varslingskanalen via skjemaet du finner her, ved e-post til  eller brev til:

Wiersholm v/avdeling for Granskning og Compliance,
Postboks 1400 Vika,
0115 Oslo, Norway

Merk e-post eller konvolutt "Varsel".

Det er også mulig å varsle den eksterne varslingskanalen på telefon til +47 210 210 00.

Du avgjør selv om du vil varsle anonymt. Du kan også velge å være anonym overfor Norec, men slik at din identitet kun er kjent for Wiersholm.

Retningslinjer for varsling

Norecs varslingsplakat