Vår metode: Utveksling for utvikling

Vi legger til rette for at bedrifter og organisasjoner i Norge og land i Afrika, Asia og Latin-Amerika kan utveksle fagpersoner og frivillige seg imellom. Gjennom innovativt samarbeid og felles utvikling av prosjektmål, deles kunnskap og kompetanse mellom mennesker i ulike land og kulturer. 

Mer tolerante og kunnskapsrike samfunn

Målet vårt er å skape positive endringer på individ- og institusjonsnivå. Vi vet, fra årlige undersøkelser, at unge mennesker som drar på utveksling får større kulturell forståelse, nye verdier og endrede holdninger. Institusjonene som tar imot unge på utveksling får nye impulser, større nettverk, styrket samarbeidsevne og mer kunnskap. Summen av dette fører til mer tolerante, åpne og kunnskapsrike samfunn.

Alle prosjektene våre er initiert og opprettet lokalt av institusjonene som er involvert i prosjektet. Innbyggerne selv vet best hvor skoen trykker i deres samfunn. Dette lokale eierskapet sikrer langsiktighet og er en bærekraftig tilnærming til globale utfordringer.

Alle kan lære av hverandre

Norec (Fredskorpset) er et forvaltningsorgan under Utenriksdepartementet, og en del av den statlige norske utviklingspolitikken. Hvert år setter Stortinget av penger i statsbudsjettet til at vi kan gjøre vårt arbeid.

Vi ble opprettet i 1963. Den gangen sendte vi norske fagpersoner til utviklingsland for å bygge opp nye fagfelt og ny kompetanse. Instruksen ble endret i 2000 til å handle om gjensidig utveksling. Læring foregår på kryss og tvers, og alle har noe å lære av hverandre.

Siden 2001 har 9000 norecere (fredskorpsere) vært på utveksling. Journalister, ingeniører, designere, sykepleiere og unge aktivister er eksempler på folk som har byttet plass på tvers av landegrenser. Norecs (Fredskorpsets) metode for utvikling er internasjonalt anerkjent. Norec (Fredskorpset) og våre samarbeidspartnere har erfart at alle parter har noe å lære av hverandre. 

Les mer: Dokumenterte resultater av våre prosjekter

Les mer: Hva er utveksling?

Les mer: Norecs (Fredskorpsets) historie