1. Utvikle bedrifta di gjennom internasjonal utveksling.
  2. Lær om alternativ teknologi og innovative løysingar innanfor ditt fagområde.
  3. Bli ein del av det internasjonale utviklingssarmarbeidet. Styrk ditt internasjonale nettverk, medan du bidreg til utvikling.
  4. Lær om nye marknader og få auka internasjonal eksponering.
  5. Bli betre på kommunikasjon og interkulturell forståing.
  6. Få fleksible, tilpasningsdyktige og motiverte tilsette.
  7. Bli ein del av løysinga, ikkje problemet. Utnytt moglegheitene i å ta samfunnsansvar.
  8. Sjå organisasjonen med nye auge gjennom ny ekspertise og alternativ problemløysing.
  9. Gjer bedrifta di attraktiv for nye tilsette. Utvekslingsmoglegheiter kombinert med eit samfunnsansvarleg omdøme er gull for rekruttering.
  10.  Bli ein del av det globale nettverket til Norec, og få tilgang til kompetnasen til våre 200 partnarorganisasjonar.