Opplæring av frivillige og profesjonelle  er ulik. Vi legger til rette for at alle partnere og deltakere er godt rustet til å utføre jobben de er tildelt. Partnerne våre blir tilbudt retningslinjer for hvordan de kan utføre et utvekslingsprogram, og deltakerne får opplæring før og etter utvekslingsperioden. Alle deltakerne blir introdusert for problemstillinger som omhandler globale utfordringer, med fokus på hvordan utvekslingsprogrammet kan bidra i utviklingsdebatten.

Karakteristisk for opplæringsprosessen i Norec er deltakende metode. Opplæringen innebærer kurs for deltakere og profesjonelle fra ulike land som blir tilbudt relevant opplæring i interkulturell og tverrfaglig kommunikasjon og samarbeid, og gir deltakerne mulighet til å skape nettverk med kolleger fra hele verden.