Om forundersøkelsen

Før en samarbeidsavtale inngås må partnerskapet søke om en forundersøkelse. Dette innebærer at partnerorganisasjonene møtes og utarbeider en søknad om utveksling. Forundersøkelsen består i et introduksjonsseminar som arrangeres av Norec og et partnermøte. Norec gir et økonomisk tilskudd for å dekke partnerskapets utgifter i forbindelse med disse to aktivitetene.

Slik søker du

Søknaden består av følgende dokumenter. Vennligst studer veiledningsdokumentet Feasibility study guideline (A10) før du sender inn en søknad.

Feasibility study application (A01) 

Feasibility study budget (A02)

Søknadsdokumentene sendes til ansvarlig saksbehandler i Norec. Dersom du er ny søker og ikke har vært i kontakt med Norec tidligere kan du sende søknadsdokumentene til

Rapportering

Etter at forundersøkelsen er avsluttet skal partnerskapet rapportere om resultatet fra forundersøkelsen:

Feasibility study activity report (A03)

Feasibility study financial report (A04)

Rapportene sendes direkte til ansvarlig saksbehandler i Norec. Rapportene må være godkjent før Norec kan behandle en søknad om samarbeidsavtale for et utvekslingsprosjekt.

Veiledning

Det følgende veiledningsdokumentet inneholder viktig informasjon om formålet med en forundersøkelse, samt retningslinjer for budsjettering og rapportering. Ta kontakt med din saksbehandler hos oss dersom du har spørsmål.


Feasibility study guideline (A10)

Definitions (A14)

Example of self-declaration (E19)