Norec alumni Salma (Tanzania).

Sidan 2001 har over 1231 prosjekt og 9654 deltakarar delteke på utveksling i regi av Norec.

Moglegheiter med Norec